Rejestracja komornika/asesora

Aktywacja wymaga podpisania certyfikatem kwalifikowanym.
Oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do założenia konta użytkownika w systemie KonornikID. Złożeniem bezpiecznego podpisu elektronicznego upoważniam producenta systemu KomornikID do wysłania mi nazwy użytkownika na podany w niniejszym dokumencie adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, iż dostęp do systemu realizowany będzie w oparciu o przesłaną nazwę użytkownika oraz hasło podane w formularzu powyżej.